Sasolová rastlina

Vitajte v Sasol na Slovensku

Sasol na Slovensku je súčasťou chemickej divízie Sasol Limited – integrovanej chemickej a energetickej skupiny s viac ako 30000 zamestnancami vo viac ako 33 krajinách. Na Slovensku sa špecializujeme na výrobu neiónových surfaktantov a špecialít a zamestnávame okolo 50 ľudí v našom výrobnom závode v Novákoch, v srdci Slovenska, a našom sídle v hlavnom meste Bratislave.


Našej globálnej báze zákazníkov slúžia naše produkty ako základné ingrediencie do detergentov a v textilnom, papierenskom, cukrovarníckom, kožiarskom a strojárskom priemysle.


Konkrétne vyrábame:

  • Etoxyláty krátkoreťazcových alkoholov
  • Etoxyláty mastných alkoholov
  • Etoxyláty mastných kyselín
  • EO/PO kopolyméry
  • Zmesi a etoxyláty na mieru


Kontaktné údaje:
SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
Tel: +421 (2) 5920 0301
Tel: +421 (2) 5443 0219
Fax: +421 (2) 5443 0315
Email: lucia.vlkova@sk.sasol.com
URL: www.sasol.com
Závod Nováky
ul. M.R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Tel: +421 (46) 518 90 51
Fax: +421 (46) 546 11 44